Znamky-pre-misie-zber

"Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. " ( Ž 42,2 )

Pomoc misiám zbieraním známok a pohľadníc !

Môže jedna použitá známka, ktorú by sme inak vyhodili, zachrániť niekoho od smrti hladom?

Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok a pohľadníc pre pomoc misiám. Pýtate sa: Ako môže pomáhať zbieranie použitých poštových známok a pohľadníc ?

     Verte, že je to možné !
Hovoria o tom mnohé listy z misií od misionárov, ktorí aj pomocou financií získaných predajom použitých poštových známok a pohľadníc s Božou pomocou zasýtili mnohých hladujúcich, potešili mnohých zarmútených a vyliečili mnohých chorých. Aj z takto získaných financií Katolícka cirkev
v misiách priamo aj nepriamo pomáhala financovať výstavbu škôl, detských domovov, internátov a nemocníc, platila nákup liekov pre chorých, nákup stravy pre hladujúcich, nákup kníh a školských pomôcok chudobným žiakom v rozvojových krajinách a mnohé iné dobré diela.
    Pozbierané použité a upravené poštové známky a pohľadnice sú posielané najprv pani Šíblovej do Ilavy ( Kontakt na pani Šíblovú nájdete v časti
Kontakty na tejto stránke ), odkiaľ sú posielané do Nemecka, benediktínom do misijného strediska. Tiež sú posielané aj jezuitom do Londýna.

Tu sa materiál spracúva a posiela do misijných stredísk a na zberateľské burzy, kde ich kupujú zberatelia.

    Aj z takto získaných peňazí Katolícka cirkev financuje už vyššie spomínanú pomoc.

   DRAHÍ PRIATELIA, AK VÁS TÁTO MOŽNOSŤ
POMOCI ZAUJALA, A CHCETE AJ VY TAKTO 

POMÁHAŤ, MOŽNO TAK UROBIŤ NASLEDOVNE :

   Pozbierajte doma, alebo od známych, staré obálky s orazítkovanými známkami. Vystrihnite z nich známky neporušené a s papierovým okrajom

1/2 až 1 cm širokým. Známky neodlepujte ! Zbierame aj neporušené pohľadnice, staršie , ako päťdesiat rokov. Pripravený materiál dobre zabalte, aby sa nepoškodil. Takto zabalené vystrihnuté známky posielajte na adresu pani Šíblovej, alebo pallotínom, ktorých adresa je udaná na stránke www.pallotini.sk . Adresa pani Šíblovej je uvedená v kontaktoch na tejto stránke.

        Chudobní ľudia vám budú vďační !

        Veru aj jedna dobre predaná vzácna známka môže znamenať záchranu hladujúceho človeka od smrti hladom !

 

        S danou tématikou súvisiace stránky na internete  ( LINKY ):                                     

  www.misijnediela.sk 

  www.pallotini.sk

  www.jezuiti.sk

        Ďaľší možný kontakt pre získanie informácií  :               www.smh.sk

        Informácie o misiách aj na :       www.misie.sk 

        V nemeckom jazyku  :                www.abtei-muensterschwarzach.de                                   

      Máme vytvorený aj internetový klub, spoločenstvo na facebooku, pod názvom:

                                                                                                                       " Známkové misie ".  

     

 

  

Drahí návštevníci tejto webovej stránky!

Príspevky na tejto stránke budú s časovým
posunom, z dôvodu časového zdržania
pri zasielaní, preložení z nemčiny, následnom 
zasielaní a uverjnení na tomto webe.
Ďakujem za pochopenie!

Nové správy z misií, alebo z misijných centier.

List z Münsterschwarzachu

Zdrav Boh !       23. MáJ 2012

Veľavážená pani Šíblová !

 

     Naozaj srdečne Vám ďakujeme za Vaše známky, resp. zbierkyznámok, ktoré ste

 dali pre našu misijnú prácu. Tešíme sa zo šiestich zásielok, ktoré sme obdržali

v poriadku.Môžeme ďakovať aj za starostlivosť, ktorú ste mali  pri obnovujúcich sa

vytrvalých zbierkach týchto mnohých známok Turíce sú príchodom Božieho Ducha

.A práve tento Duch má dočinenia s nadšením, ako to značí v obľúbenom hesle

 nášho opáta Michaela Reepena: " V radosti Ducha  Svätého ! " V prvom deni Turíc

sa ukázalo toto nadšenie, keď ako ohňostroje, ako čítamev skutkoch  apoštolov,

 zhora prišiel Duch Svätý  na učeníkov.Výchor,oheň a hukot nie sú práve veci, ktoré

  si prajeme.Zvlášť, keď majú tieto veci aj zničujúcu povahu. Oni rozbíjajú,  ničia môj

 kľud, môj spánok, moju bezstarostnosť. Keď  sa modlíme: " Príď Duchu Svätý ! ",

 tak nám musí byť jasné,  že Duch Boží spôsobuje zmeny. Bude nás podnecovať

 ku väčšej ľudskej spolupatričnosti, pretože je Duchom, ktorý dokáže priniesť

 do života útechu. Je dobré, že môžeme  tohto Ducha získať.Prajeme Vám Ducha

 Svätého nie len na Turíce, ale zvlášť aj vo všedných dňoch, kedy jeho dary najviac

potrebujeme.

 

S prianím požehnania

pre Vás ostávajú

Vaši vďační

Misijní Benediktíni

z Münsterschwarzachu.

 

Brat Stephan Veith OSB

Misijný prokurátor

 

 

       Nová správa od misijných Benediktínov...

                                                                           18.10.2016
       Pozdrav Pán Boh!

   Milí misijní priatelia,

ďakujeme vám srdečne za vaše dary, ktoré ste nám
zaslali pre našu misionársku prácu. So skvelými
známkami od vás môžeme ešte urobiť veľa dobrého.

  Na tohtoročnú misijnú nedeľu prišlo viac ako 2000
ľudí do nášho chrámu. Temer 100 spolubratov,
či opátov, kňazov alebo bratov zo štyroch kontinentov
sa miešalo medzi radostne naladenými hosťami,
ktorí za slnečného dňa plní očakávania sa prechádzali
priestormi kláštora.

  "Otvorení svetu" - tak zie naše heslo, a už v úvode
svätej omše slávenej na misijnú nedeľu v preplnenom
našom chráme prehovorili k veriacim opáti z Tanzánie,
Toga, Kuby, Kórei a z Filipín veriacich.  Opát Jeremias
Schröder zo St. Ottilien hovoril vo svojej kázni
o pôsobivých príkladoch ako sa Benediktíni angažujú
na celom svete pre ľudí a pre ich potreby.
 
  Žehnáme vám a úprimne, srdečne vás pozdravujeme
Vaši vďační
              Misionsbenediktiner von Muensterschwarzach

                   podpísaný P. Richard M. Kuchenbuch OSB